கோவிட் தடுப்பூசி பெறுவதில் தயக்கம் காட்டும் இலங்கை மக்கள்: சுகாதார அமைச்சகம்

0
78

கோவிட்க்கு எதிராக நான்காவது அளவு தடுப்பூசியைப் பெறுவதற்கான ஆர்வம் மக்கள் மத்தியில் இன்னும் குறைந்தபட்ச அளவில் இருப்பதாக சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுவரை நாட்டில் நான்காவது அளவை பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை 14,000க்கும் குறைவாக உள்ளதாக சுகாதார சேவைகள் பிரதிப் பணிப்பாளர் ஹேமந்த ஹேரத் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

20 வயதுக்கு மேற்பட்ட எவரும் கோவிட் தடுப்பூசியின் நான்காவது அளவைப் பெறலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவிட் தடுப்பூசி பெற்ற மக்கள்


60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் மற்றும் அதிக ஆபத்துள்ள குழுவான நாட்பட்ட மருத்துவ நிலைமைகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நான்காவது அளவை அவசரமாகப் பெறுவதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதாக டாக்டர் ஹேமந்த ஹேரத் தெரிவித்துள்ளார்.

ஏறக்குறைய 16 மில்லியன் மக்கள் முதல் அளவைப் பெற்றுள்ளனர், சுமார் 14 மில்லியன் மக்கள் இரண்டாவது அளவைப் பெற்றுள்ளனர்.

சுமார் 8 மில்லியன் மக்கள் மூன்றாவது அளவைப் பெற்றுள்ளனர், 13,700 பேர் மாத்திரமே நான்காவது அளவைப் பெற்றுள்ளனர் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.