கையிருப்பிலுள்ள அமெரிக்கா டொலர் பற்றிய வெளியான தகவல்

0
321

இலங்கை மத்திய வங்கியானது இலங்கையர்கள் தமது கைகளில் வைத்திருக்கக்கூடிய அதிகபட்ச வெளிநாட்டு நாணயத் தொகையான 15,000 அமெரிக்க டொலர்களில் இருந்து 10,000 அமெரிக்க டொலர்களாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, வங்கியின் வெளிநாட்டுக் கணக்கில் அதிகப்படியான வெளிநாட்டு நாணயங்களை வைப்பிலிடுவதற்கு அல்லது ரூபாவாக மாற்றுவதற்கு மத்திய வங்கி இரண்டு வார கால அவகாசம் வழங்கியுள்ளது.

மேற்கூறிய வெளிநாட்டு நாணயத்தை வைத்திருப்பவர்கள், பணம் எவ்வாறு பெறப்பட்டது என்பதை தெளிவுபடுத்த வங்கியில் டெபாசிட் செய்யாமல் இரண்டு வார கால அவகாசம் வழங்கப்படும்.

இரண்டு வாரங்களுக்குப் பிறகு, நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகையை விட அதிகமாக வெளிநாட்டு நாணயத்தை வைத்திருப்பவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று மத்திய வங்கி அறிவித்தது, இது அவர்கள் வைத்திருக்கும் தொகையை விட அதிகமாக இருக்கலாம்.