சற்று முன்னர் புதிய அமைச்சர்கள் நால்வர் பதவியேற்றனர்

0
241

புதிய அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் நால்வர் இன்று பதவியேற்றுள்ளனர்.அதன்படி,

மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர் – காஞ்சன விஜேசேகர

வெளிவிவகார அமைச்சர் – ஜி.எல்.பீரிஸ்

பொது நிர்வாகம் மற்றும் உள்நாட்டலுவல்கள், உள்ளூராட்சி மற்றும் மாகாண சபைகள் அமைச்சர் – தினேஷ் குணவர்தன

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீட்டு வசதி அமைச்சர் – பிரசன்ன ரணதுங்க ஆகியோரே இவ்வாறு பதவியேற்றுள்ளனர்.

இந்த தகவலை ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அத்துடன் முறையான அமைச்சரவை நியமிக்கப்படும் வரை ஜனாதிபதியினால் இந்த நியமனங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

Gallery