நிலவில் விவசாயம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளஅமெரிக்கா!

0
203

நிலவில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட பூமியில் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை தாவரத்தை அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் வெற்றிகரமாக வளர்த்துள்ளனர்.

12 கிராம் எடையுள்ள காலிஃபிளவர் மற்றும் ப்ரோக்கோலி செடியான Thale Cress, நிலவில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட மண்ணில் நடப்பட்டு, தண்ணீர், ஒளி மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் வழங்கப்பட்டதாக புளோரிடா பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

1969 முதல் 1972 வரை அப்பல்லோ நிலவு திட்டத்தின் போது பூமி பூமிக்கு கொண்டு வரப்பட்டதாக விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர், மேலும் இந்த ஆலை எதிர்காலத்தில் நிலவில் உணவு மற்றும் ஆக்ஸிஜனை உற்பத்தி செய்து வாழ்க்கைக்கு வழிவகுக்கும் முயற்சிகளுக்கு அடிப்படையாக அமையும்.

எதிர்காலத்தில் மக்கள் எதிர்காலத்தில் மனிதர்கள் வாழ வழிவகை செய்யும் முயற்சிக்கு இந்த தாவர வளர்ப்பு ஒரு அடித்தளமாக அமைய வாய்ப்பிருப்பதாக கூறியுள்ளனர்.