இலங்கையில் தங்கத்தின் விலை!

0
501

இலங்கையில் தங்கத்தின் விலை இன்று சிறிதளவு குறைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை ரூ.648,997.00.

24 காரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ. 22,900.00.

24 காரட் 8 கிராம் (1 பவுன்) தங்கத்தின் விலை ரூ. 183,150.00.

22 கேரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.21,000.00.

22 காரட் 8 கிராம் (1 பவுன்) தங்கத்தின் விலை ரூ.167,950.00

21 காரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.20,040.00

21 காரட் 8 கிராம் (1 பவுன்) தங்கத்தின் விலை ரூ.160,300.00