மத்திய வங்கி விடுமுறை தொடர்பில் வங்கி ஊழியர்களுக்கு அறிவித்துள்ள தகவல்!

0
84

11 மற்றும் 12 ஆம் திகதிகள் பொது விடுமுறையாக அரசாங்கம் அறிவித்திருந்தது.

எனினும் அனைத்து வங்கிகளும் வழமைபோன்று இயங்கும் என மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.