முன்னாள் அமைச்சர் அதாவுத செனவிரத்ன காலமானார்!

0
55

முன்னாள் அமைச்சர் அதாவுத செனவிரத்ன காலமாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அவர் தனது 91 ஆவது வயதில் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.