ஆலோசனைக் குழு, தேசிய பொருளாதார சபைக்கு முன்வைத்துள்ள ஐந்து பரிந்துரைகள்!

0
90

தேசிய பொருளாதார சபைக்கு ஆலோசனை வழங்குவதற்காக நியமிக்கப்பட்ட 16 பேர் கொண்ட ஆலோசனைக் குழு ஐந்து பரிந்துரைகளை முன்வைத்துள்ளது.

புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட தேசிய பொருளாதார சபைக்கு ஆலோசனை வழங்குவதற்காக அரச தலைவர் கோட்டாபய ராஜபக்ஷ கடந்த மார்ச் 15ஆம் திகதி ஆலோசனைக் குழுவொன்றை நியமித்தார்.

பொருளாதாரத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவது தொடர்பான ஐந்து திட்டங்களை தேசிய பொருளாதார சபைக்கு ஆலோசனைக் குழு தாக்கல் செய்துள்ளது.

அவையாவன,

1. சர்வதேச நிதி உதவியை முன்மொழிவதற்கு மத்திய வங்கி மற்றும் திறைசேரி ஆகிய இரு அமைப்பின் அதிகாரிகளை கொண்ட தொழில்நுட்பக் குழுவை நியமிக்கவும்.

2. நிதி ஆலோசகர் மற்றும் சட்ட ஆலோசகரை நியமிக்கவும்.

3. சர்வதேச நிதி உதவி தொடர்பான மறுசீரமைப்பு திட்டத்தை தொழில்நுட்பக் குழு உடனடியாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

4. நிதி அமைச்சருடன் செயற்பட நிபுணர்கள் கொண்ட குழுவை நியமிக்கவும்

5. விநியோகச் சிக்கல்களில் இருந்து விடுபடுவதில் கவனம் செலுத்துங்கள் மற்றும் நம்பகத்தன்மையை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதில் வேலை செய்யுங்கள்.

போன்ற விடயங்களை சுட்டிக்காட்டியுள்ளன.