அந்த ஒரு நாள் இலங்கை அணி தலைவருக்கு நடந்தது என்ன?

        இங்கிலாந்து அணியுடன் இடம்பெறவுள்ள 20க்கு 20 மற்றும் ஒரு நாள் சர்வதேச கிரிக்கட் போட்டிகளில் இலங்கை அணியில் இருந்து அஞ்சலோ மெத்தியூஸை விலக்க ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கட் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டிருந்தது. angelo mathews srilanka vs england angelo mathews dropped odi cricket,tamil video updates,anjelow mathews latest news,tamil cricket news,mathews best,captain mathews,trending cricket videos அவரின் உடல் தகுதியை காரணம் காட்டி இந்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுவதாக தெரிவித்திருந்த நிலையில் உண்மையில் என்ன நடந்தது? பழிவாங்கப்பட்டாரா … Continue reading அந்த ஒரு நாள் இலங்கை அணி தலைவருக்கு நடந்தது என்ன?