புதிய கிரகத்தை அடையாளம் கண்டு சாதனை படைத்த இந்திய விஞ்ஞானிகள்

0
595
indian scientists discover planet 600 light years away

(indian scientists discover planet 600 light years away)
பூமியில் இருந்து 600 ஒளியாண்டுகள் தொலைவுக்கு அப்பால் புதிய ஒரு கிரகத்தை இந்திய விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்து சாதனை புரிந்துள்ளனர்.

குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் செயல்பட்டு வரும் Physical Research Laboratory (PRL) எனும் வானியல் ஆராய்ச்சி ஆய்வக விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ள இந்த புதிய கிரகத்துக்கு EPIC 211945201b or K2-236b என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. EPIC 211945201 or K2-236 என்ற நட்சத்திரத்தைச் சுற்றி வரும் இந்த புதிய கிரகம், பூமியைப் போன்று ஆறு மடங்கு ஆரத்தில் பெரியதாகவும் 27 மடங்கு எடை கொண்டுள்ளாகவும் விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

OUR GROUP SITES

http://tamilhealth.com

http://tamilgossip.com

http://timetamil.com

http://tamilsportsnews.com

http://worldtamil.news

http://sothidam.com

http://netrikkann.com

http://ulagam.com

http://cinemaulagam.com

http://tamilfood.com

indian scientists discover planet 600 light years away