அமெரிக்க உளவுத்துறை பற்றிய பிரம்மிக்க வைக்கும் உண்மைகள்

0
343
truth US secret service

(truth US secret service)
சாதாரணமாக செல்வந்தர்கள், அரசியல் செல்வாக்கை கொண்டிருப்பவர்கள் தங்களுக்கான சில பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்திருப்பார்கள். அது போலவே உயர்த் துறையிலுள்ள சில அதிகாரிகளுக்கு உளவுத்துறை போன்ற அமைப்புகள் யாருக்கும் தெரியாமல் பாதுகாப்பை கொடுத்துக்கொண்டுதான் இருக்கும். அவ்வாறான அமெரிக்க உளவுத்துறை பற்றிய பிரமிக்க வைக்கும் சில உண்மைகள் இதோ…

Video Source: Hybridanalyzer Tamil

truth US secret service

Tamilnews.com